Van Leeuwen P&O | Bouwwerk.nl

Planontwikkelaar (evt. aankomend)

Regio Eindhoven Referentie: 2098

Bedrijfsprofiel
Onze relatie is een middelgroot, zelfontwikkelend bouwbedrijf in regio Eindhoven/Tinburg (de Kempen) en een gerenommeerde partij in de bouwwereld; een bedrijf dat in bijna 100 jaar is uitgegroeid tot een onderneming met ± 50/60 miljoen Euro omzet in zowel woning- als utiliteitsbouw, alsmede renovatie en onderhoud. In totaal zijn er circa 100 medewerkers werkzaam. Projecten worden vooral ontwikkeld en gebouwd in Noord-Brabant, maar ook wel daarbuiten. Om af te stappen van de traditionele bouw hebben zij zich getransformeerd tot een moderne en veelzijdige onderneming. Met mensen die zich verdiepen in de laatste ontwikkelingen en innovaties. Doel: een woon- of werkplek ook echt meerwaarde te geven. En met mensen die het leuk vinden om nieuwe kennis en trends te integreren in hun werk, voor gemak maar ook voor een duurzame toekomst. Zij ontwikkelen en bouwen waar zij ook zelf in zouden willen wonen, werken of recreëren. Dat maakt hen enthousiast en ambitieus. Vanwege een groei in projecten die uit eigen ontwikkeling komen, zoeken wij voor dit bedrijf naar een (aankomend) Planontwikkelaar. Qua ervaring denken we twee richtingen op: a) je hebt inmiddels al een aantal jaren ervaring in de planontwikkeling, òf b) je bent een ervaren werkvoorbereider met ambities in de plan- en projectontwikkeling. Als je nog geen ervaring hebt als planontwikkelaar, dan krijg je de kans om door te groeien naar onderstaande functie-inhoud. Van Leeuwen P&O ondersteunt dit ontwikkelend bouwbedrijf bij deze werving- en (voor)selectieprocedure.

Functieinhoud
Wat houdt de functie in:
Je draagt zorg voor de (commerciële) ontwikkeling, uitwerking en voorbereiding van projecten, vanaf initiatief/-ontwerpfase tot en met de prijs-en contractvormingsfase, gevolgd door een volledige overdracht van informatie aan het projectteam uitvoeringsfase. Je algemene doel is dat een optimale uitvoerbaarheid tegen zo laag mogelijke stichtingskosten is gewaarborgd.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je geeft intern leiding aan het projectteam voorbereidingsfase en rapporteert aan de commercieel directeur. Vanaf de initiatieffase ben je betrokken bij ontwikkelingstrajecten alsmede vanaf de ontwerpfase bij bouwteam-, design & build- en andere projecten op basis van geïntegreerde contracten.

RESULTAATGEBIEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Resultaatgebied projectvoorbereiding/processen:
- je geeft leiding aan het projectteam voorbereidingsfase en draagt verantwoordelijkheid voor een goede aansturing van en samenwerking tussen de teamleden
- je draagt in de planvoorbereidingsfase verantwoordelijkheid voor de vertaling van (klant)wensen en de eisen van het project tegen zo laag mogelijke stichtingskosten en vertaalt deze vanuit kostenbewustzijn in STIKO's,
- je bent in de planvoorbereidingsfase verantwoordelijk (i.s.m. hoofd projectbureau, technisch planontwikkelaar en directie) voor een effectieve en efficiënte procesbegeleiding en procescoördinatie m.b.t. de inhoud, de kwaliteit en de voortgang van het project
- je draagt zorg voor periodieke, tijdige en volledige tussentijdse rapportages m.b.t. de voortgang van het project
- je draagt zorg voor een effectieve en constructieve aansturing van en samenwerking met alle bij het project betrokken partijen
- je initieert het planvoorbereidingsoverleg en overdrachtbesprekingen V-U en zit beide voor. Neemt deel aan het planvoorbereidingsoverleg, zowel intern als extern met (bouwteam)partners
- draagt zorg voor een adequate risico-analyse m.b.t. kosten, tijd en kwaliteit
- bent verantwoordelijk voor een adequate dossiervorming en overdracht van het dossier aan het uitvoeringsteam (volledige en duidelijke informatie en documenten incl. mondelinge toelichting)
- bent (mede)verantwoordelijk voor een correcte en tijdige informatieverstrekking aan het projectteam uitvoeringsfase tijdens de uitvoeringsfase Resultaatgebied acquisitie/commercie:
- je levert in overleg met jouw leidinggevende een bijdrage aan het acquireren van bouw-en/of ontwikkelingsmogelijkheden
- bent (mede)verantwoordelijk voor een adequate advisering mbt marktsituatie, opbrengsten, verkooppositionering, planning(sproces)
- bent (mede)verantwoordelijk voor een adequate advisering m.b.t. de inhoud van het Programma van Eisen en contractstukken Resultaatgebied marketing/communicatie:
- je bent (mede)verantwoordelijk voor de marketing en communicatie rondom projecten en in zijn algemeenheid bedrijfsbreed en (mede)verantwoordelijk voor de coördinatie van de aftersales en klanttevredenheidsmetingen.

Werkervaring
Wie ben je en over welke kennis en ervaring beschik je ?
Qua kennis en ervaring denken we twee richtingen op: a) je hebt inmiddels al een aantal jaren ervaring in de planvoorbereiding, òf b) je bent een ervaren werkvoorbereider met ambities in de plan- en projectontwikkeling. Als je nog geen ervaring hebt als planontwikkelaar, dan krijg je de kans om te groeien naar de uiteindelijke functie-inhoud.
- je hebt in ieder geval een HBO werk-en denkniveau
- ervaring met acquisitie en relatiebeheer (niet van toepassing op een startende functionaris)
- ervaring met/kennis van proces-en projectmanagement
- kennis van relevante wet-en regelgeving (zoals UAR, ARW, UAV, Bouwbesluit, bestemmingsplanprocedures, Kwaliteitshandboek, Arbo-voorschriften, WABO)

COMPETENTIES
- inzet/betrokkenheid
- klant- markt- en resultaatgericht (intern en extern)
- in staat om relaties op te bouwen en te onderhouden
- communicatief sterk
- zelfstartend en initiatief nemend
- overtuigingskracht
- goed in plannen en organiseren

Wow, fijn dat blijkbaar interesse hebt (anders was je vast niet tot hier gekomen ;-) Bel vrijblijvend voor meer info met Michel van Leeuwen op 06- 47 83 43 83. Ten overvloede: we werken ècht 100% discreet !
We horen graag van je.

Solliciteer op deze functie

Velden met * zijn verplicht