Van Leeuwen P&O | Bouwwerk.nl

Outplacement in de bouw

Algemeen:

ontslagen-werknemer-ruimt-spullen-op

Van Leeuwen P&O heeft voor de crisis van 2008/2009 relatief weinig outplacement-trajecten verzorgd. De arbeidsmarkt voor m.n. technische medewerkers was zo oververhit dat niemand gemist kon worden. Sinds 2009 ligt dit anders.  Bedrijven zijn (veelal vanwege bedrijfseconomische redenen) gedwongen om afscheid te nemen van één of meerdere werknemers. Die bedrijven zoeken dan naar een sociale manier om dat afscheid-nemen te begeleiden. 

Outplacement geeft sturing aan een zorgvuldige en professionele uitstroom van medewerkers. Persoonlijke aandacht en begeleiding bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring staan hierbij centraal. In de kern draait het outplacement-traject rond de volgende vijf vragen:

1. Wie ben ik ? (persoonlijkheid en competenties)
2. Wat kan en ken ik ? (vaardigheden, kennis en werkervaring)
3. Wat wil ik ? (voorkeuren)
4. Waar is datgene dat ik kan en wil ? (oriëntatie op en verkenning van de arbeidsmarkt)
5. Hoe kom ik op die plaats ? (hoe presenteer ik mezelf om op die positie te geraken? -> sollicitatietraining, inzet social media, etc.)

 Ons bureau is tot op heden zeer succesvol in het begeleiden van deze medewerkers, d.w.z. dat een hoog percentage binnen 6-9 maanden een nieuwe baan heeft.

Doelgroep:

Het outplacement-traject van Van Leeuwen P&O richt zich met name op mensen die werkzaam zijn in een technische of  bouwgerelateerde functie op MBO+-niveau in Brabant, Gelderland of Noord- en Midden-Limburg.

Beknopte omschrijving outplacementtraject:

1e outplacement fase: Verkenning

In een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever/werkgever, wordt de actuele situatie binnen de organisatie in relatie tot de betrokken medewerker geïnventariseerd.
Aansluitend volgt een gesprek met de cliënt/werknemer om inzicht te krijgen in diens persoon en diens loopbaan- en opleidingsverleden.

Indien de drie betrokken partijen voldoende vertrouwen in elkaar hebben, wordt een overeenkomst gesloten voor de volgende activiteiten:  
- De cliënt wordt begeleid in de persoonlijke verwerking van de situatie (d.w.z. het gegeven dat zijn werkgever afscheid van hem wil/moet nemen).
- De cliënt wordt gevraagd om twee zelf-analyses te maken. Het betreft testen van de persoonlijkheidskenmerken, alsmede een competentie-test. De resultaten van deze zelf-analyses/testen worden met de cliënt doorgesproken en geëvalueerd.
- Met toestemming van de cliënt worden evt. ook ‘referenties’ opgevraagd bij mensen die relevante informatie over de betrokken cliënt kunnen verstrekken (bijv. bij een ex-collega, vorige werkgever, opdrachtgevers/klanten e.d.). Doel hiervan is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en dit beeld (dat anderen dus van hem hebben) met de betrokkene door te spreken.

Van Leeuwen P&O, alsmede de werkgever/opdrachtgever, alsook de cliënt hebben het recht om, op het moment dat de 1e fase is afgerond, op basis van de hierboven vermelde activiteiten, te besluiten het outplacementtraject te beëindigen indien zij – om welke reden dan ook - geen heil ziet in voortzetting ervan.

- Tijdsduur: circa 4-6 weken.

2e outplacement fase : analyse

Vervolgens worden - in diverse sessies met de cliënt - persoonlijke sterktes, zwaktes, en ook kansen en bedreigingen van de cliënt in kaart gebracht. Met behulp van o.a. ‘Vaardigheids-meters’ en nadere analyse van de zgn. “Persoonlijke loopbaan-ankers” zal een meer gedifferentieerd persoonsprofiel ontstaan, en een aanvullend beeld worden gevormd van zijn/haar kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden.

Aansluitend wordt in de gesprekken/sessies gepoogd om de cliënt een reëel beeld te laten ontwikkelen op zijn verdere loopbaan ter voorbereiding op zijn arbeidsmarkt-oriëntatie.

Daarnaast wordt cliënt getraind op gebieden als persoonlijke presentatie, communicatie/ gesprektechnieken, inzet social media, e.d.
- Tijdsduur: circa 6-9 weken

3e outplacement fase: netwerken/solliciteren

Cliënt zal in eerste instantie een relevant netwerk gaan opbouwen, d.w.z. zoeken naar voor hem relevante contactpersonen bij bedrijven of organisaties. Hierbij kan cliënt gebruik maken van het relatie-netwerk van vL P&O.
Hierbij ondersteunt Van Leeuwen P&O de kandidaten bij het voorbereiden van oriënterende gesprekken bij potentiële werkgevers. Deze worden vervolgens geëvalueerd.
Cliënt wordt  gecoacht en getraind in een goede sollicitatie-aanpak:
- inzet van social-media
- telefoneren
- hulp bij het schrijven/verbeteren van concrete sollicitatiebrieven, het opstellen van een toegespitst CV
- het voorbereiden en oefenen van het sollicitatiegesprek (opgenomen met camera en nabesproken)

In deze fase worden netwerk-gesprekken feitelijk sollicitatie-gesprekken.

- Tijdsduur: afhankelijk van de activiteiten van de cliënt en andere relevante omstandigheden: circa 75 % aanvaardt binnen 6-9 maanden een nieuwe baan.

4e outplacement fase: Indiensttreding

Bij een eventuele indiensttreding houdt Van Leeuwen P&O een vinger aan de pols tijdens de introductieperiode. Met behulp van een introductieprogramma en een proeftijdgesprek wordt de cliënt naar behoefte in de nieuwe werkkring ondersteund. Als handreiking wordt eventueel een aanzet gegeven tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Tijdsduur: afhankelijk van de vorderingen, c.q. het succes van de cliënt m.b.t. tot een nieuwe baan, echter maximaal 2-3 maanden na indiensttreding.

Plaats: Afspraken en sessies voor Brabant, Gelderland en Noord- en Midden-Limburg vinden plaats in ons kantoor te Middelbeers, alsook bij (potentiële) nieuwe werkgevers.

Succesfactoren

Opdrachtgever en cliënt kunnen bij Van Leeuwen P&O rekenen op;


Meer informatie over outplacement?

Wilt u nadere informatie over outplacement in de bouw in Brabant, Gelderland of Noord en Midden Limburg? Vraag onze uitgebreide brochure aan via info@bouwwerk.nl of neem telefonisch contact met ons op (tel: 013 – 514 12 20).