Van Leeuwen P&O | Bouwwerk.nl

Loopbaanbegeleiding, coaching & outplacement in de bouw

Algemeen:

Van Leeuwen P&O is sinds 1995 actief op het gebied van loopbaanbegeleiding en -coaching, outplacement-trajecten en werving & selectie. Sinds die tijd hebben we honderden mensen ondersteund en geadviseerd bij het vorm en inhoud geven aan hun loopbaan.

Visie en werkwijze;
Niet zweverig, wel stimulerend, doortastend en vooral: persoonlijk betrokken !

Outplacement-trajecten:

Bedrijven zijn (in sommige gevallen vanwege bijv. bedrijfseconomische redenen) gedwongen om afscheid te nemen van één of meerdere werknemers. Die bedrijven zoeken dan naar een sociale manier om dat afscheid-nemen te begeleiden. Een deel van de Transitie- vergoeding* kan hiervoor worden gebruikt. 

Outplacement geeft sturing aan een zorgvuldige en professionele uitstroom van medewerkers. Persoonlijke aandacht en begeleiding bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring binnen de bouwwereld staan hierbij centraal. Ons bureau is tot op heden zeer succesvol in het begeleiden van deze medewerkers, d.w.z. dat een hoog percentage binnen negen maanden een nieuwe baan heeft.

Doelgroep:
Outplacement bij Van Leeuwen richt zich met name op (bouw)technisch geschoolde medewerkers, dan wel mensen die gedurende langere tijd werkzaam zijn geweest in een (bouw) technische functie op MBO-, HBO of WO-niveau in Brabant, Gelderland of Noord en Midden Limburg.
 

Meer informatie over outplacement?

 

PRAKTIJKVOORBEELD OUTPLACEMENT TRAJECT:

HET HOOFD BEDRIJFSBUREAU

Mark (HTS- en post-HBO HTI-opleiding, 46 jr.) is ongeveer 18 jaar geleden aangenomen als tekenaar-werkvoorbereider bij een bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met risicodragende planontwikkeling (design and construct). Dit deed men destijds vooral voor de non-profit of budgetsector: zorginstellingen, gemeentes, e.d.

Het bedrijf groeide en er werd ook steeds meer gewerkt voor commerciële vastgoedbeleggers. Mark groeide door naar Hoofd Bedrijfsbureau en moest sturing gaan geven aan steeds meer medewerkers (tekenaars, werkvoorbereiders, een inkoper en twee projectcoördinatoren-Ontwikkeling). Dat gaat redelijk goed tot er een nieuwe directeur Realisatie wordt aangenomen die een aantal zaken wil gaan wijzigen. Mark voelt zich niet prettig omdat hij naar zijn idee onvoldoende wordt geraadpleegd bij beslissingen en omdat hij het met een aantal wijzigingen gewoon niet eens is. De directeur ergert zich daaraan en vindt uiteindelijk dat Mark niet kan worden gehandhaafd. Er komt een ontslagvoorstel, waarin een outplacementtraject is opgenomen.

Mark doet via Van Leeuwen P&O een persoonlijkheidskenmerkentest en een intelligentietest  waaruit goede scores komen. Al dóórvragend blijkt dat Mark eigenlijk niet zoveel heeft met commerciële ontwikkeling. Na een aantal maanden kan hij solliciteren op een vacature van Projectmanager Vastgoedontwikkeling & Beheer bij een grote zorgstichting die de komende  jaren ongeveer 25 miljoen gaat investeren in nieuw- en verbouw. Mark wordt nogmaals getest door een extern bureau en aangenomen. Inmiddels doet hij dit werk al ruim een jaar met veel plezier. Toen hij ongeveer een jaar in dienst was belde Van Leeuwen P&O hem weer eens en zei hij: 'Ik had deze stap veel eerder moeten maken.'


Meer voorbeelden uit de praktijk 

Lees meer over outplacement 


Wilt u nadere informatie over outplacement in Brabant, Gelderland of Noord en Midden Limburg? Vraag onze uitgebreide brochure aan via info@bouwwerk.nl of neem telefonisch contact met ons op (tel: 013 – 514 12 20).

Loopbaanbegeleiding en –coaching:

Wij verzorgen coaching en loopbaanbegeleiding die gerelateerd is aan 'het werk'. Dat betekent voor ons; de mens in zijn of haar werksituatie. Unieke mensen, werkend bij unieke bedrijven, met een unieke achtergrond en met elk unieke vragen en behoeftes. Vaak worden wij benaderd door bedrijven of organisaties met de vraag om een medewerker/ster te coachen. Soms ook rechtstreeks door werknemers die behoefte hebben aan een externe spiegel; iemand met wie je kunt sparren, iemand die samen met jou op zoek gaat naar het beantwoorden van vragen, iemand die je stimuleert om dingen aan te pakken in je werk, maar vooral . . . in jezelf.

Meestal komt de coachingsvraag ter sprake tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek. Een werkgever wil een van zijn werknemers op bepaalde gebieden beter laten functioneren dan dat hij nu doet. Hij wil de werknemer/ster ook niet kwijt. Enkele vraagstellingen:

. . . Op deze momenten is coaching/loopbaanbegeleiding op z'n plaats. In 6 tot 10 bijeenkomsten wordt doelgericht gewerkt aan een uiteindelijke verbetering van het gedrag in de werksituatie. In openheid en samenspraak met de werkgever en werknemer (met inachtneming van alle discretie natuurlijk).

Voorbeelden uit de praktijk

Bel ons voor een kosteloos advies of intake-gesprek. 013 -514 1220

Tips voor het kiezen van uw juiste coach

 

Succesfactoren

Opdrachtgever en cliënt kunnen bij Van Leeuwen P&O rekenen op;

*Transitievergoeding en outplacement:
Fiscaal is het verstandig om de kosten van een eventueel outplacement-traject niet in de transitievergoeding te laten opnemen. In dat geval betaalt u eerst veel belasting over de transitievergoeding om daarna het outplacementtraject zelf te betalen. Het is beter dat het bedrijf het outplacementtraject zelf betaald aangezien deze kosten voor hen aftrekbaar zijn. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die als bruto bedrag beschikbaar komt. Als u de ontslagvergoeding gebruikt voor van werk naar werk (outplacement) en/of scholing, dan hoeft u geen belasting te betalen. Zodra u de transitievergoeding op uw bankrekening ontvangt, moet u over het bedrag (inkomsten)belasting betalen. De Belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen.