Van Leeuwen P&O | Bouwwerk.nl

Bouwkostendeskundige en Hoofd Calculatie

Regio Breda Referentie: 234

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een zelfstandig bouwbedrijf in West Brabant. De omzet van > 100 miljoen Euro per jaar wordt vooral gemaakt in Brabant, Zeeland, Zuid Holland en Utrecht. De soort projecten zijn zeer gevarieerd: grondgebonden en gestapelde woningbouw, utiliteitsbouw in allerlei vormen, distributiecentra, gecombineerde (en complexe) projecten in woningbouw/commercieel vastgoed/kantoren, maar ook renovatie en onderhoud. De grootte van de projecten variëren van € 1.000,- tot meer dan 20 miljoen Euro. Voor het succes van dit bouwbedrijf zijn verschillende oorzaken: een solide lange termijn visie, innovatief denken en handelen en -niet in de laatste plaats- het investeren in de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Vanwege de groei van de onderneming ondersteunt Van Leeuwen P&O dit bedrijf bij de werving & selectie van een Hoofd Calculatie.

Functieinhoud

Uw functie is grofweg te verdelen in twee hoofdtaken: Uw eerste hoofdtaak is het leiding geven aan de afdeling calculatie die bestaat uit circa 7 medewerkers. Dat betekent niet alleen maar het verdelen van de projecten en het voeren van functioneringsgesprekken. U draagt nl. zorg voor de ontwikkeling van de afdeling en de medewerkers. U bevordert de samenwerking met de andere afdelingen zoals Werkvoorbereiding en Inkoop en bent vraagbaak voor de commercieel medewerkers. Daarnaast heeft u een duidelijke adviserende rol aan de directie inzake automatisering, verbeteringen van werkprotocollen, etc. Vanzelfsprekend bent u ook actief als coach van uw eigen medewerkers die u kansen geeft om zichzelf verder te ontwikkelen. Uw tweede hoofdtaak doet vooral een beroep op uw bouwkostendeskundigheid. U wordt in een vroeg stadium betrokken bij aanvragen en bent in staat om dan kostenramingen op te stellen, eventueel met behulp van elementenbegrotingen. Mede op basis hiervan kan de directie vervolgens een beslissing nemen om wel of niet op de aanvraag in te gaan. Ook bij de projecten uit eigen ontwikkeling wordt u al in de initiatieffase gevraagd om uw deskundigheid in te brengen. Voor de duidelijkheid: u zult niet mee calculeren op regelniveau. Vanzelfsprekend bent u ook in staat om offertes toe te lichten, c.q. te onderbouwen in de onderhandelingsfase met opdrachtgevers.

Werkervaring

Voor deze vacature zoeken wij op de eerste plaats naar kandidaten met bouwkostendeskundigheid en ervaring met (ook) grootschalige projecten. Daarnaast bent u iemand die uw kennis graag overdraagt aan anderen. U geeft op een natuurlijke manier leiding aan uw groep, legt relevante verbindingen met andere afdelingen en medewerkers, verbetert werkprocessen, adviseert over bouwmethodieken, etc, etc. Als persoon bent u vakinhoudelijk deskundig, u beschikt over een helicopter-view, bent in staat om vooruit te denken en makkelijk benaderbaar voor uw mensen. Wij beseffen dat we best veel van de nieuwe medewerker verlangen, maar daar staat dan ook een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden tegenover. Als u zich herkent in het profiel, dan gaan wij graag het gesprek met u aan. Ten overvloede: wij gaan 100% discreet met uw reactie om !

Solliciteer op deze functie

Velden met * zijn verplicht